Повідомлення

[06.05.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[27.04.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Річна звітність емітента за 2020 рік'
[22.04.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Протокол чергових загальних зборів акціонерів №28 20042021 '
[22.04.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 20042021'
[20.04.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[19.04.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах'
[01.04.2021] ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про ПОРЯДОК ДЕННИЙ
[16.03.2021] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів'
[10.06.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[05.05.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Протоколи 1-15 від 22.04.2020р. про підсумки голосування на ЗЗА'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Протокол 27 від 22.04.2020р. ЗЗА'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Статут 2018р.'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Положення про ЗЗА'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Положення про Наглядову Раду'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Положення про Правління'
[29.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Положення про Ревізійну Комісію'
[28.04.2020] Повідомлення про суттєві події
[28.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Річний звіт за 2019 рік'
[22.04.2020] ПрАТ "Будівельні матеріали та будівництво" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець